ავტორიზაცია რეგისტრაცია

დღე
დასვენების დღე
აირჩიეთ სხვა თარიღი

თანხა: 1500

დაფარვა: 02.01.2014 საკომისიო: 375 ჯამში: 1875

სესხის გადავადების საკომისიო:

5 დღე: 400
10 დღე: 400
15 დღე: 400
20 დღე: 400
25 დღე: 400
30 დღე: 400

შპს „სისი ლოუნ“ (ს/კ 405060213) 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან წარმატებით ფუნქციონირებს ქართულ ბაზარზე.
„სისი ლოუნის“ მიზანია კონკურენტუნარიანი პროდუქტების, გამჭვირვალე პროცედურების, სწრაფი და კომფორტული მომსახურების შეთავაზებით ხელი შეუწყოს ონლაინ საკრედიტო ბაზრის განვითარებას, მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებასა და მათი ინტერესების დაცვის სტანდარტების დამკვიდრებას.
„სისი ლოუნი“ მომხმარებლებს სთავაზობს სწრაფ ონლაინ სესხს 50-700 ლარის ოდენობით. სესხით სარგებლობა შეუძლია 18-დან 65 წლამდე ფიზიკურ პირს.
„სისი ლოუნში“ პირველი სესხი უპროცენტოა, ყოველი მომდევნო სესხი კი თვეში 19%-იანია, თუმცა მოქმედებს პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვის სისტემა, რის გამოც, რაც უფრო ნაკლებია სესხის ვადა, მით უფრო ნაკლების გადახდა უწევს მომხმარებელს. ეს პირობა მოქმედებს სესხის წინსწრებით დაფარვის შემთხვევაშიც. მაგალითად, თუ მსესხებელი აიღებს სესხს, პირობითად, 200 ლარს, 30 დღით, მას მოუწევს 238 ლარის გადახდა, მაგრამ თუ მსესხებელი სესხს ვადამდე, პირობითად, 15 დღეში დაფარავს, ის გადაიხდის მხოლოდ 219 ლარს.
„სისი ლოუნში“ არსებობს გადავადების მოქნილი სერვისი - შესაძლებელია სესხის 5, 10, 15, 20, 25 და 30 დღით გადავადება, ამასთან, გადავადების სიხშირე შეზღუდული არ არის.
„სისი ლოუნი“ მუდმივად ცდილობს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ინოვაციური პროდუქტების დანერგვას. მან პირველმა შექმნა მობილური აპლიკაცია, რომლითაც უფრო მოსახერხებელი გახდა ახალი სესხის აღება და მიმდინარე სესხზე არსებული ინფორმაციის მიღება. აღნიშნული აპლიკაცია უფასოა და ხელმისაწვდომია როგორც Android-ის, ისე iOS-ის მომხმარებლებისთვის.
„სისი ლოუნში“ სესხის გაცემა შესაძლებელია ასევე e-Money-ს საფულეზეც.
„სისი ლოუნი“ მომხმარებლებს სესხის დაფარვის საშუალებების ფართო არჩევანსაც სთავაზობს, რომელთა თაობაზე ინფორმაცია მოცემულია „სისი ლოუნის“ ვებგვერდზე, განყოფილებაში „გადახდის მეთოდები“. „სისი ლოუნში“ სესხთან დაკავშირებული პირობები არის გამჭვირვალე და არცერთი პირობა არ მოქმედებს მისი ხელშეკრულების ნაწილად ქცევის გარეშე. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები იხილეთ ამ ბმულზე

სისი ლოუნ სოციალურ ქსელში
სისი ლოუნ მსოფლიოში:  
    


გადახდის მეთოდები
საკონტაქტო ინფორმაცია
საბანკო რეკვიზიტები


საქართველო, თბილისი 0179
ი.ჭავჭავაძის გამზირი #23-23ა
ელ.ფოსტა: contact@ccloan.ge© CCLoan.ge

თიბისი ბანკი: GE86TB7856936020100001

საქართველოს ბანკი: GE21BG0000000853721100

რესპუბლიკა ბანკი: GE93BR0000010607264868

ლიბერთი ბანკი: GE14LB0113185435959000

საბანკო რეკვიზიტების სრული სია