სცადეთ ჩვენი ახალი პროდუქტი! უზრუნველყოფის გარეშე სესხი 10,000 ლარამდეშპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითი კრედიტი“ (ს/კ 404932891) ბრენდი სისი ლოუნით 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან წარმატებით ფუნქციონირებს ქართულ ბაზარზე.

„სისი ლოუნის“ მიზანია კონკურენტუნარიანი პროდუქტების, გამჭვირვალე პროცედურების, სწრაფი და კომფორტული მომსახურების შეთავაზებით ხელი შეუწყოს ონლაინ საკრედიტო ბაზრის განვითარებას, მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლებასა და მათი ინტერესების დაცვის სტანდარტების დამკვიდრებას.

„სისი ლოუნი“ მომხმარებლებს სთავაზობს სწრაფ ონლაინ სესხს 100-დან 1500 ლარამდე. სესხით სარგებლობა შეუძლიათ 18-დან 65 წლამდე ფიზიკურ პირებს.

„სისი ლოუნში“ პირველი სესხი 500 ლარამდეა. სესხის საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს თვეში 5.4%-ს(წლიური ეფექტური 94.3%). ჩვენთან მოქმედებს პროცენტის ყოველდღიური დარიცხვის სისტემა, რის გამოც, რაც უფრო ნაკლებია სესხის ვადა, მით უფრო ნაკლების გადახდა უწევს მომხმარებელს. ეს პირობა მოქმედებს სესხის წინსწრებით დაფარვის შემთხვევაშიც. შესაბამისად, სესხის ყოველდღიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 0,18% და სესხის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში, წინსწრების საკომისიო არის 0%. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე პირგასამტეხლო შეადგენს 0.41%-ს. სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 94.3%-ს.

„სისი ლოუნი“ მუდმივად ცდილობს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ინოვაციური პროდუქტების დანერგვას. მან პირველმა შექმნა მობილური აპლიკაცია, რომლითაც უფრო მოსახერხებელი გახდა მომხმარებლის რეგისტრაცია, სესხის აღება და მიმდინარე სესხზე არსებული ინფორმაციის მიღება. აღნიშნული აპლიკაცია უფასოა და ხელმისაწვდომია როგორც Android-ის, ისე iOS-ის მომხმარებლებისთვის.

„სისი ლოუნი“ მომხმარებლებს სესხის დაფარვის საშუალებების ფართო არჩევანსაც სთავაზობს. სრული ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ გვერდზე, „როგორ დავფარო”.

„სისი ლოუნში“ სესხთან დაკავშირებული პირობები არის გამჭვირვალე და არცერთი პირობა არ მოქმედებს მისი ხელშეკრულების ნაწილად ქცევის გარეშე. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები იხილეთ ამ ბმულზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითი კრედიტი“

საქართველო, თბილისი 0179

ი.ჭავჭავაძის გამზირი #23-23ა

ტელეფონი: +995 32 205-02-02

ელ.ფოსტა: contact@ccloan.ge

საბანკო რეკვიზიტები
გადახდის საშუალებები:
the logos of partner banks