სცადეთ ჩვენი ახალი პროდუქტი! უზრუნველყოფის გარეშე სესხი 10,000 ლარამდეყურადღება! არავის გაანდოთ სატელეფონო კოდური სიტყვა. სატელეფონო კოდური სიტყვის საშუალებით შესაძლებელია რეგისტრირებული მონაცემების შეცვლა, ასევე პერსონალური ინფორმაციის მიღება.

გთხოვთ დაიცვათ ცენზურა.